Dojazd

 

 

Najlepiej jest jechać z Gorlic w kierunku Konieczna, w miejscowości Zdynia
za pomarańczowym budynkiem straży pożarnej skręcić w lewo. Przy skręcie
znajduje się tablica ogłoszeniowa hotelu „Radocyna” w Czarnym. Po przejechaniu
10 kilometrów przy hotelu proszę skręcić w prawo. Po dwóch kilometrach po
prawej zobaczycie Państwo cel podróży.

Proszę nie używać drogi Konieczna – Radocyna (tak prowadzi nawigacja), często ta droga jest nieprzejezdna.