Dojazd

  • Najlepiej jest jechać z Gorlic w kierunku Konieczna, w miejscowości Zdynia
  • za pomarańczowym budynkiem straży pożarnej skręcić w lewo. Przy skręcie
  • znajduje się tablica ogłoszeniowa hotelu „Radocyna” w Czarnym. Po przejechaniu
  • 10 kilometrów przy hotelu proszę skręcić w prawo. Po dwóch kilometrach po
  • prawej zobaczycie Państwo cel podróży.
  •  Dobra jest teraz też droga przez Pętną, Krzywą, Jasionkę i Czarne.
  • Proszę nie używać drogi Konieczna – Radocyna (tak prowadzi nawigacja), 
  • często ta droga jest nieprzejezdna lub bramy do lasu są zamknięte.
  •